2 Percentá

Vážení priatelia,

aj tento rok môžete našu činnosť podporiť prostredníctvom 1%,2%,3% z daní.

Aby sme Vám darovanie uľahčili, pripravili sme pre Vás potrebné tlačivá a stručný návod, ako poukázať 1%, 2%, 3% z dane.

V prípade Vášho záujmu nás neváhajte kontaktovať:

info@ajtyvit.sk

Identifikačné údaje:

Názov organizácie: Aj Ty v IT, o.z.

Sídlo: Ilkovičova 6276/2, 842 16 Bratislava

Právna forma: občianske združenie

IČO: 42352657

Postup, ako môžete poukázať 1%, 2%, 3% z dane:

Pre ZAMESTNANCA, ktorý do 15.2.2018 požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania platí nasledovné:

  1. Zamestnávateľ Vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE, z neho zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate 2%, 3% . Tieto údaje, spolu so sumou, ktorú chcete prijímateľovi darovať vyplníte do tlačiva - VYHLÁSENIE
  2. Ak ste v roku 2017 odpracovali minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít, môžete nám darovať až 3% po doložení - POTVRDENIE o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti

Pre FYZICKÉ OSOBY, ktoré si v roku 2018 samé podávajú daňové priznanie platí nasledovné:

  1. Z Vašej zaplatenej dane si vypočítajte 2%
  2. Ak ste v roku 2017 odpracovali minimálne 40 hodín dobrovoľníckej práce a získate o tom POTVRDENIE o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, vypočítate si 3% z Vašej zapletenej dane

Pre PRÁVNICKÉ OSOBY platí nasledovné:

  1. Právnické osoby môžu poukázať 1% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 Eur
  2. Ak právnická osoba v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácií, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať až 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane

Zdroj: www.rozhodni.skNáš tím