Čo je to Girl’s Day

Girl’s Day je celosvetový deň žien v informačno-komunikačných technológiách (IKT), ktorý sa každoročne koná ŠTVRTÝ ŠTVRTOK V ŠTVRTOM MESIACI.

Tento rok sa uskutoční 24. apríla 2014 a prvýkrát ho na celom území Slovenska pripravuje občianske združenie Aj TY v IT. Podniky, inštitúcie a organizácie na celom Slovensku príjmu v tento deň vo svojich priestoroch dievčatá, stredoškoláčky. Program, ktorý im pripravia, sa bude týkať informatiky a techniky, diskusií na tému práce v týchto sektoroch, možností uplatnenia pre ženy.

Cieľom je prezentovať odbor IKT dievčatám vo veku 14-18 rokov, ukázať im jeho atraktívnu stránku a následne perspektívne pracovné možnosti.

Girl’s Day 2014 organizujeme v spolupráci s partnerskými organizáciami z Maďarska (Národná asociácia žien v technike – NATE), Čiech (Gender Studies) a Poľska (Perspektiwy). Prípravu spoločného projektu podporil Visegradsky fond.

Vaše otázky adresujte na mail: info@ajtyvit.sk

V4 Girl's Day, serial number 21320032