Naše projekty

Cieľom projektu je prezentovať informatiku ako vhodný študijný a následne pracovný smer aj pre dievčatá. Priviesť ich na vysoké školy informatickeho smeru a neskôr získať aj pre zamestnanie v tomto odbore.

Stály projekt

Ukončené projekty