Za všetkým hľadaj ženu

Späť na naše projekty

Augusta Ada King-Noel, grófka Lovelace, bola jediným legitímnym dieťaťom známeho anglického básnika Lorda Byrona. Možno po otcovi zdedila poetického ducha, vo svojej kariére sa však vydala celkom iným smerom.

Venovala sa predovšetkým matematike a pohybovala sa v spoločnosti vtedajšej britskej vedeckej špičky. Do povedomia sa dostala popisom Babbageovho mechanického počítača. Uvedomila si, že má ďaleko väčšie využitie, ako len na jednoduché výpočty, a napísala preň prvý algoritmus. Na základe toho je dodnes považovaná za prvého programátora na svete a za priekopníčku, ktorá posunula vývoj počítačov.

So svojím otcom nemala, žiaľ, spoločný len úspech, ale postihol ich aj podobný osud. Ada zomrela, rovnako ako on, vo veku 36 rokov pri neúspešnej liečbe púšťaním žilou. V roku 1979 po nej americké ministerstvo obrany na jej počesť pomenovalo programovací jazyk Ada.

Pokračuj aj ty v Adinom odkaze a vyskúšaj jeden z našich kurzov.