Akadémia programovania - workshop pre pedagógov

Späť na naše projekty

Máte chuť niečo nové sa naučiť a spolu s nami rozširovať deťom obzory na poli digitálneho vzdelávania? Prihláste sa na prvý štartovací workshop Akadémie programovania.

Pozývame Vás na workshop Akadémie programovania pre všetkých zapálených a kreatívnych pedagógov.


Čo získate:

- nový, kreatívny pohľad a prístup k výuke informatiky v škole

- spoznáte zaujímavý programovací jazyk a prostredie

- spokojných žiakov, motivovaných učiť sa programovanie

- zaujímavé kontakty s organizáciami zapojenými do Akadémie programovania (Microsoft)

- našu pomoc a podporu pri ďalšom vzdelávaní

Termín: 22.2.2018

Kde: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ilkovičova 2961/3, 841 04 Bratislava

Čas: 8:00 – 16:00 hod.

Workshop je bezplatný.


Ako to bude prebiehať?

Pod vedením lektora budeme programovať malé šikovné zariadenia s názvom "micro:bit".

Aby sme Vám ukázali všetky možnosti, ktoré micro:bit má pri výučbe, bude mať workshop nasledovný obsah:

- Čo je to physical computing? Ako sa počítače prepoja s fyzickým reálnym svetom? Ako ovládať jednoduché interaktívne objekty pomocou mikropočítača micro:bit.

- Čo je to micro:bit a prečo ho v UK rozdali na školy zadarmo? Čo dokáže, čím sa líši od bežného počítača a na čo sa hodí?

- Programovanie micro:bitov pomocou grafických blokov, alebo v klasických jazykoch Javascript, C a Python.

- Rozblikanie LEDky, maticový displej

- Senzory (svetlo, teplota, kompas, akcelerometer)

- Komunikácia (rádio, bluetooth, sériové rozhranie)

Program:

8:00 – 8:30 Predstavenie Akadémie programovania

8:30 – 12:00 Workshop

12:00 – 13:00 Obed

13:00 – 16:00 Workshop

Projektový manažér Akadémie programovania: Barbora Dančová, dancova@ajtyvit.sk