Alexa Dvorská

Som mladá študentka, ktorá sa riadi známym: "zázraky sa dejú tam, kde končí naša komfortná zóna". Preto som nielen súčasťou Aj ty v It, ale aj rôznych iných organizácií, napríklad Slovenskej debatnej asociácie alebo mládežníckeho parlamentu. Verím, že všetko sa dá zmeniť a pomocou mojich aktivít sa snažím prispievať k rozvoju spoločnosti. Moje hodnoty sú hlavne altruizmus, vzdelanie a kritické myslenie!