background background background

Hľadáme mentorky a mentorov

Čo je to vlastne mentoring?

Mentoring umožňuje stredoškoláčkam spoznať prostredie IT fakúlt a pomáha im pri rozhodovaní o tom, aký odber a na ktorej fakulte budú študovať. Vďaka projektu Spoznaj IT faCOOLty môžu stredoškoláčky stráviť jeden deň na pôde IT fakulty v sprievode jej študenta či študentky - čiže mentorky či mentora. Tí sa s nimi podelia o svoju priamu skúsenosť, ponúknu informácie z prvej ruky, prevedú stredoškoláčky školou, prednáškami a odpovedia na všetky zvedavé otázky.

man

Koho hľadáme na mentoring

Podrobnejšie kritéria a informácie pre uchádzačov

Na mentorovanie hľadáme študentky aj študentov od druhého roku vysokoškolského štúdia, ktorí sú empatickí, ústretoví a dokážu si nájsť čas na stretnutie so stredoškoláčkami. Momentálne spolupracujeme so šiestimi slovenskými IT fakultami, ktoré stredoškoláčkam umožňujú návštevu škôl vrátane prednášok, preto hľadáme študentky a študentov práve z týchto fakúlt:

  • Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
  • Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
  • Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE v Košiciach
  • Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity
  • Fakulta prírodných vied UKF v Nitre
  • Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave
  • Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Vyplň prihlášku a staň sa súčasťou zmeny v IT odvetví.


background girl

Naša vízia

Aby na IT školách študovalo aspoň 30% dievčat a na IT pozíciách pracovalo aspoň 40% žien.

quotes

Naše poslanie

Podporujeme a motivujeme dievčatá k štúdiu informatiky a následnému zamestnaniu sa v danom odbore. Zoznam našich podujatí vás prevedie jednotlivými aktivitami.

girls