MUŽI O ŽENÁCH V IT


O nedostatku dievčat a žien v IT sektore sa začalo v poslednom období viac diskutovať. Teší nás, že sa apeluje na vychádzajúce štatistiky a poukazuje na príčiny nedostatočného zastúpenia žien. V celej diskusii nám však ako organizácii chýbal jeden podstatný element – MUŽI.

Medzi diskutujúcimi boli totiž vo väčšine prípadov ženy. Ľahko by sme tak mohli nadobudnúť presvedčenie, že sa jedná len o „ich“ problém.  My sa však domnievame, že je to problém, ktorý sa týka celej spoločnosti, a preto nás zaujímalo, čo si o ňom myslia aj muži.

A aby to nebolo len popisovanie negatívneho stavu, spýtali sme sa ich rovno, čo podľa nich prinášajú ženy do IT a prečo by ich tam malo byť viac. Ich názory sme zhrnuli do mini kampane MUŽI O ŽENÁCH V IT, ktorú vám teraz prinášame.  Nájdete v nej mužov na najvyšších manažérskych pozíciách a prvé názory vám budeme predstavovať v dvojtýždenných intervaloch na našej webstránke aj sociálnych sieťach.

Hádžeme tak pomyselnú rukavicu aj smerom k ďalším mužom, aby sa vyjadrili a ešte lepšie, aby svoj názor podporili konkrétnymi krokmi.

 

RUDOLF URBÁNEK, CEO Microsoft SR +ČR 

 

Digitálne znalosti sú dôležité pre budúce uplatnenie mladých ľudí. Vynechať talentované dievčatá a ženy by bolo luxusom, ktorý si nemôžeme dovoliť. Navyše, ako ukazujú skúsenosti globálnych spoločností, kľúčom k úspechu je rôznorodosť zamestnancov. Spolupráca ľudí z rôznych kútov sveta, žien aj mužov, obohacuje, podnecuje tvorivosť a pomáha prinášať nové nápady. Optimizmom ma napĺňajú zistenia z prieskumov o tom, že mladé ženy dnes veria, že budú prvou generáciou, ktorá dosiahne úplnú rovnoprávnosť vo všetkých oblastiach.

 

 

 

 

 

Petra Kotuliaková