girl

arrow

Alžbeta Pališinová

Project manager

girl

Počas štúdia ekonómie v Košiciach pôsobila v študentskej internátnej rade, kde sa venovala organizovaniu rôznych podujatí, ktorých cieľom bol rozvoj internátneho prostredia. V priebehu štúdia absolvovala niekoľko zahraničných stáži, kde po ich ukončení naďalej ostala pôsobiť ako Research Analyst. Po určitom čase ju srdiečko začalo ťahať späť na východ a aj to bol jeden z dôvodov jej návratu do Košíc. V súčasnosti sa venuje projektovému manažmentu a taktiež je členkou IPMA Young Crew Slovakia, organizácie, ktorej cieľom je rozvoj budúcich lídrov. V rámci napĺňania tohto cieľa, sa podieľa na spoluorganizovaní rôznych seminárov a workshopov ako sú napríklad : Projekty 21. storočia.

Vo voľnom čase sa venuje jóge, bedmintonu, boulderingu a čítaniu kníh.

arrow girls