girl

arrow

Andrej Kóňa

Marketing manager

girl

Je odborník na brand a marketingový manažér, vyštudoval marketing na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda, kde si urobil aj PhD. Zároveň je už niekoľko rokov členom Brand Council, najvyššieho odborného orgánu programu Superbrands. Založil občianske združenie Brand Institute. Vyučuje a je pedagóg na vysokej škole (tvorba značky a manažment), aktívny aj ako podnikateľ v oblasti marketingovej komunikácie, tvorbe a riadení brandu.

Je autorom prvej a zatiaľ aj jedinej publikácie venujúcej sa tvorbe značky miesta. Kniha Brand destinácie je podľa recenzentov knihy nielen prvé pojednanie svojho druhu na Slovensku, ale zrejme bude nadlho aj jediným produktom na knižnom trhu, ktorý sa neviaže vyslovene na akademické prostredie, ale snaží sa o popularizáciu témy, ktorá čoraz viac rezonuje v kontexte globalizácie aj v svetovom meradle.

arrow girls