girl

arrow

Jaro Juriga

Consultant

girl

Využíva v prospech organizácie svoje skúsenosti z verejného, súkromného aj mimovládneho sektora. Rozvíja súkromnú filantropiu na Slovensku, predtým sa staral o vonkajšie vzťahy a rozvojové projekty v spoločnosti Samsung Electronics. V organizácii sa stará o nové partnerstvá a vnútorné organizačné procesy, aby všetko fungovalo.

arrow girls