girl

arrow

Monika Kapráliková

PR & Marketing

girl

Monika je vyštudovaná historička a kulturologička, ktorá roky spolupracovala na mnohých kultúrnych projektoch ako PR & Communications Manager. Základy Public Relations prednášala tiež na Katedre kulturológie FF UK v Bratislave, kde pôsobila osem rokov ako vedecká pracovníčka. Píše články a knihy. Za debut Za hranice provincie získala dokonca Cenu E. E. Kischa a spolupracovala aj na príprave motivačnej knihy pre dievčatá Kvapky na kameni. Ako dobrovoľníčka sa angažuje pri príprave TEDxBratislava, TEDxBratislavaWomen a na vytvorení kultúrno-kreatívneho centra UniverSaal. Do Aj Ty v IT ju priviedol záujem o gendrové témy a úsilie zvyšovať zastúpenie žien v IT svete.

arrow girls