arrow

Darujte 2 % na lepšie šance pre dievčatá v IT


Aby sme Vám darovanie 2 % uľahčili , pripravili sme pre Vás potrebné tlačivá a návod, ako poukázať 1 %, 2 %, 3 % z dane.

Ak potrebujete s niečím pomôcť, alebo potrebujete ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať na info@ajtyvit.sk.

Identifikačné údaje:
Názov organizácie: Aj Ty v IT,
o.z. Sídlo: Ilkovičova 6276/2,
842 16 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42352657

V roku 2018 sme zorganizovali vyše 100 rôznych podujatí, na ktorých sa zúčastnilo celkovo 2 326 dievčat, žien a pedagogičiek a pedagógov. Naše aktivity smerujeme na tieto tri cieľové skupiny:

 1. Začali sme pracovať s vekovou skupinou dievčat od 8 do 14 rokov. Dievčatá od 8 rokov nie sú zaťažené predsudkami, z objavovania IT sveta majú obrovskú radosť a majú veľkú motiváciu učiť sa ďalej.
 2. V cieľovej skupine stredoškoláčok sme sa zamerali na budovanie komunít v regiónoch prostredníctvom Coding klubov a prostredníctvom vzdelávania pedagógov.
 3. Dôležitá je pre nás aj cieľová skupina dospelých žien, ktoré motivujeme a vzdelávame, aby sa dokázali uplatniť v IT sfére.

V roku 2019 sme rozšírili náš tím, máme projektovú manažérku pre každú cieľovú skupinu. Nechýba nám výborná vízia a odvážne ciele. Ak sa rozhodnete podporiť nás svojimi 2 percentami, veľmi nám v týchto našich cieľoch pomôžete.

Postup, ako môžete poukázať 1 %, 2 %, 3 % z dane:

Pre ZAMESTNANCA, ktorý do 15.2.2019 požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania platí nasledovné:

 1. Zamestnávateľ vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane. Vtedy k vyhláseniu priznaniu pridajte aj dané potvrdenie.
 2. Stiahnite, vytlačte a prečitajte si pozorne celé Vyhlásenie, v ktorom sú predvyplnené naše údaje.
 3. Do Vyhlásenia doplňte vypočítanú sumu, ktorú nám chcete poukázať (buď 2 % alebo 3 %, ak ste pracovali ako dobrovoľníčka/k).
 4. Ak chcete, aby sme vedeli, že ste nám práve vy zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov. Dozvieme sa len vaše meno a adresu, nie vami poukázanú sumu.
 5. Obe tieto tlačivá – Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa vášho bydliska – adresu si nájdete TU.

Tlačivo na stiahnutie:

Pre FYZICKÉ OSOBY, ktoré si v roku 2019 samé podávajú daňové priznanie platí nasledovné:

 1. Vypočítaje 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech jedného prijímateľa (oddiel VIII v type A, oddiel XII v type B). Údaje o nás, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  IČO: 42412552 (zarovnanie doprava)
  Právna forma: občianske združenie
  Obchodné meno (názov): Aj Ty v IT
  Ulica: Ilkovičova , 842 16 Bratislava
  Súpisné/orientačné číslo: 6276/2
  PSČ: 842 16
  Obec: Bratislava
  Ak chcete, aby sme vedeli, že ste nám práve vy zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov. Dozvieme sa len vaše meno a adresu, nie vami poukázanú sumu.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2019) na váš daňový úrad podľa vášho bydliska – adresu si nájdete TU. V tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Tlačivá na stiahnutie:

Pre PRÁVNICKÉ OSOBY platí nasledovné:

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 2. Vypočítajte si vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.POZOR: Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31. marca 2018) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane. Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31. marca 2018) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech jedného prijímateľa (IV. časť). Údaje o nás, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  IČO: 42412552 (zarovnanie doprava)
  Právna forma: občianske združenie
  Obchodné meno (názov): Aj Ty v IT
  Ulica: Ilkovičova , 842 16 Bratislava
  Súpisné/orientačné číslo: 6276/2
  PSČ: 842 16
  Obec: Bratislava
  Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane daňového priznania) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla – adresu si nájdete TU) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Tlačivá na stiahnutie: