quotes
„Nedostatok informácií o rozmanitosti profesií je kritickým miestom rozhodovania dievčat. Práve tá je však najväčším benefitom IT, vedia sa tu realizovať naozaj rôzne profily ľudí“.

Petra Kotuliaková, zakladateľka a CEO Aj Ty v IT
arrow

Obavy z náročnosti štúdia či neschopnosť porozumieť počítačom ako dôvody nezáujmu dievčat o štúdium IT


Len pätina dievčat vo veku od 14 do 17 rokov si vie predstaviť svoju budúcnosť ako informatička. Zvyšku v tom bráni nezáujem o odbor, obavy z náročnosti štúdia alebo neschopnosť porozumieť počítačom a technológiám. Vyplýva to z najnovšieho reprezentatívneho prieskumu Inštitútu pre verejné otázky (IVO) „Ženy vo svete informačných technológií“.

Nadpriemerne často sa ako dôvod objavuje aj nedostatočná informovanosť a odhováranie rodičmi. Väčšina z nich si totiž spája IT len s programovaním, chýbajú im informácie o rôznorodosti smerov a širokej škále uplatnenia. Tá pritom zahŕňa programátorky, analytičky, vývojárky, webové dizajnérky, grafička, administrátorky sietí až po špecialistky na internetovú reklamu a marketing.

Podľa riaditeľky Aj Ty v IT Petry Kotuliakovej, situáciu podporuje aj prílišná sebakritickosť dievčat. „Ak sú občas na hodinách informatiky pomalšie, alebo v niečom drobnom zaostávajú, automaticky vyhodnotia, že IT nie je pre ne vhodné, lebo je príliš náročné. Pričom sa jedná často iba o to, že dané zadanie nemali čas rozpracovať a niekto v triede bol rýchlejší“.

Výskum na druhej strane ukázal, že dievčatá, ktoré sú rozhodnuté študovať informatiku, na tomto odvetví priťahuje najmä kreativita a široké využitie nových technológií. Ak máme systematicky znížiť digitálnu priepasť na Slovensku a zvýšiť podiel žien v IT sektore, je preto potrebné začať už na prvom stupni základných škôl, a to závádzaním kreatívnych prvkov vo výučbe informatiky, o čo sa Aj Ty v IT usiluje prostredníctvom viacerých programov.

Podrobné informácie o postojoch dievčat a žien k IT a celú štúdiu IVO Ženy vo svete informačných technológií si môžete prečítať tu.