Nie si ajťáčka? Svoje miesto v IT biznise môžeš nájsť aj ty, Soňa Výhonská


Môže dievča z jazykového gymnázia a s titulom z humanitných vied pracovať v IT biznise? Môže. A keď to šlo mne, zvládneš to aj ty.

Môže dievča z jazykového gymnázia a s titulom z humanitných vied pracovať v IT biznise? Môže. A keď to šlo mne, zvládneš to aj ty.