arrow

Šifrovanie v Pythone


girl

07.12.2020

16:00

Dlhodobý kurz

Stredoškoláčky


Aby Aj Tvoje dáta zostali len Tvoje!

Na tomto ONLINE Aj Ty v IT Coding Clube sa budeme rozprávať na tému šifrovania dát. V dnešnej dobe pracujeme s čoraz väčším množstvom informácií, avšak ich bezpečnosť často odsúvame na vedľajšiu koľaj. Prakticky vyskúšame, ako funguje šifrovanie údajov a dokumentov a správa šifrovacích kľúčov tak, aby sme naše správy a dokumenty vedeli ochrániť pred neželanými osobami.

 

☑  Pre koho?
Pre stredoškoláčky/osemročáčky – vo veku 15-19 rokov, ktoré zaujíma svet moderných technológií. Potrebná znalosť základov programovania v Pythone.

 

☑ Kedy?
V pondelok 7. decembra 2020, v čase 16:00 – 18:00 hod.

 

☑ Kde?
Coding Club bude prebiehať ONLINE. Podrobné informácie dostanú registrované účastníčky e-mailom.

 

☑ Čo teraz?

Zaujala Ťa téma tohto ONLINE Aj Ty v IT Coding Clubu?

 

Zaregistruj sa cez tento formulár

 

 

☑ Kto ťa bude učiť?

Terézia Mézešová – absolvovala magisterské štúdium v odbore Kybernetická bezpečnosť na Talinskej Technologickej univerzite v Estónsku, kde sa venovala analýze grafov útokov na počítačové siete, s ohľadom na technické schopnosti útočníkov. Výskumu v tejto oblasti sa venuje i naďalej, keďže jednak zdroje hrozieb, ale aj bezpečnostné stratégie organizácií sa neustále vyvíjajú. Okrem toho pracuje s metódami statickej analýzy zdrojových kódov pre programovacie jazyky Java, C#, JavaScript, so zameraním na detekciu zraniteľností, a ohodnotenie ceny ošetrenia zraniteľnosti v analyzovanej aplikácií. Tiež vytvára pomocné učebné materiály pre viacero bezpečnostných predmetov na bakalárskom stupni, či pre vzdelávanie zamestnancov v oblasti informačnej bezpečnosti.

 

☑ Kontakt
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuj Lenku: kohutova@ajtyvit.sk

 

☑ Partneri

Aj Ty v IT Coding Cluby vznikli v roku 2018 za podpory grantu od Google.org. Od apríla 2020 ich organizujeme vďaka podpore spoločnosti Zurich Insurance:

 

Máte zaujímavú tému alebo nápad na workshop pre stredoškoláčky? Napíšte nám viac na cechova@ajtyvit.sk a ďalší mesiac sa môžete stať lokálnym partnerom Aj Ty v IT Coding Clubs práve vy!