arrow

Stretnutia s umelou inteligenciou – online školenie pre pedagógov


girl

28.03.2020

9:00 - 16:00

Online


Umelá inteligencia v 21. storočí by mala predstavovať integrálnu súčasť výučby modernej informatiky na ZŠ a SŠ – tento celospoločenský trend bude zásadným spôsobom ovplyvňovať mladú generáciu v období ich vstupu na trh práce.

Práve škola by žiakov mala na tento fenomém pripraviť, no ukazuje sa, že samotní učitelia nemajú dostatok odborných, ani metodických znalostí, ako sa s tým popasovať.

Aj Ty v IT s podporou Nadácie Orange pripravilo ambiciózny projekt, ktorým by sme chceli pomôcť s vytvorením kurikula, ktoré by bolo v súlade s platnými vzdelávacími štandardami pre informatiku pre základné a stredné školy a zároveň ho spracovať vo veku primeranej a vhodnej forme pre vekovú kategóriu 13-17 ročných.

V pilotnej fáze plánujeme formou celodenného online školenia a následných webinárov s odborníkmi z akademickej obce alebo priamo z IT praxe vyškoliť 30 učiteľov z celého Slovenska, ktorí budú so svojimi žiakmi overovať priamo vo vyučovaní inovatívne postupy a edukačné aktivity zamerané na umelú inteligenciu.

 

KEDY: 28.3.2020, od 9:00 – 16:00 hod.

KDE: školenie bude prebiehať online (registrovaným účastníkom pošleme bližšie informácie mailom)

 

Koho hľadáme:

– nadšených a zvedavých učiteľov zo základných alebo stredných škôl z celého Slovenska

– vyučujúci predmet informatika alebo iný vhodný predmet, kam by téma umelej inteligencie mohla  vhodne zapadnúť (aprobácia na vyučovanie informatiky nie je podmienkou)

– vedúcich záujmových krúžkov so zameraním na IT, robotiku alebo inú vhodnú oblasť

 

Čo od Vás očakávame:

– chuť učiť sa a vyskúšať so svojimi žiakmi niečo nové

– ovládanie práce s počítačom na používateľskej úrovni (programovanie je vítané, ale nie je podmienkou)

– ovládanie angličtiny min. na úrovni A2/B1 (budeme používať aj niektoré online nástroje v anglickom jazyku)

– záujem zúčastniť sa jedného víkendového školenia a 3 jednohodinových popularizačných webinárov (realizované v podvečerných hodinách doma pri vlastnom počítači s vlastnou kávou alebo čajom :)… )

– ochotu, čas a priestor na realizáciu aspoň 3 hodín výučby s využitím niektorej z pripravených aktivít alebo nástrojov so žiakmi vo veku 13-17 rokov (môžu byť 3 rovnaké hodiny v rôznych triedach/skupinách alebo 3 rôzne hodiny v tej istej triede/skupine)

 

Čo ponúkame:

– odbornú a metodickú prípravu

– zbierku nápadov a aktivít na výučbu na ZŠ a SŠ

– stretnutia s odborníkmi formou webinárov

– spoluprácu v komunite nadšených učiteľov, ktorí budú pripravení na nástup umelej inteligencie do škôl

 

REGISTRÁCIA NA ŠKOLENIE JE UKONČENÁ!

 

V prípade záujmu o školeie nás neváhajte kontaktovať: dancova@ajtyvit.sk

 

„Tento projekt sa uskutoční v rámci programu e-Školy pre budúcnosť Nadácia Orange“