background background

Všetko, čo ste chceli vedieť o IT na Slovensku,

ale báli ste sa opýtať

mnitor

AKÉ EXISTUJÚ IT PROFESIE

IT nie je synonymom len pre programovanie. V tejto oblasti sa môžete uplatniť na množstve iných pozícií. Nezabudnite, že IT zručnosti bude o pár rokov vyžadovať až 80% všetkých pracovných miest, nie len v oblasti IT.

ZOZNAM PROFESIÍ

triangle-down triangle-right

PROGRAMÁTOR

DOKUMENTARISTA

ANALYTIK INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

NÁVRHÁR HARDVÉRU

TESTER

ANALYTIK KONZULTANT

IT ARCHITEKT

KONZULTANT IT

GRAFIK

WEBOVÝ DIZAJNÉR

MANAŽÉR SERVISNÝCH SLUŽIEB

WEBMASTER

PROJEKT MANAŽÉR

IT MANAŽÉR

PROGRAMÁTOR MULTIMÉDIÍ

HTML Kóder

PROGRAMÁTOR WEBOVÝCH APLIKÁCIÍ

PROGRAMÁTOR

Programmer

Programátor má na starosti navrhovanie a vytváranie nového softwaru v programovacom jazyku, testuje software, vytvára dokumentáciu a stará sa o technickú podporu. Programátor môže byť zameraný napríklad na webové aplikácie, multimédiá atď.

DOKUMENTARISTA

Documentarist

Dokumentarista by mal mapovať, popisovať a vysvetľovať ovládanie a používanie akéhokoľvek programu. Ku požiadavkám na dokumentaristu patrí MS Office, precíznosť a vytrvalosť.

ANALYTIK INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

Analyst

Analytik by mal projektovať, overovať, prevádzkovať počítačové systémy, ktoré spracúvajú a prenášajú informácie. Analyzuje a konzultuje požiadavky a podľa toho navrhuje vhodné informačné systémy. Mal by zaistiť prepojenie nového systému so systémami ktoré už firma používa. Keďže pri riešení problémov musí spolupracovať s ostatnými členmi je nevyhnutná tímová práca a schopnosť komunikovať. Mal by byť kreatívny a vynaliezavý aby vedel vytvoriť čo najvhodnejší informačný systém.

NÁVRHÁR HARDVÉRU

Designer of hardware

Návrh telekomunikačných systémov, písanie vývojových dokumentov atď. TECHNIK HARDWARE-U má za úlohu konfiguráciu zariadení, inštaláciu softwarových vybavení a komunikuje so zákazníkmi.

TESTER

Tester

Tester by mal testovať či software funguje tak ako by mal. Má overovať, či boli splnené požiadavky klienta. Niektorí testeri sa venujú bezpečnosti systému, kde sa snažia zistiť do akej miery je systém bezpečný. Tester má na starosti prípravu testovacích scenárov, testovanie a analýzu a spracovanie výsledkov.

ANALYTIK KONZULTANT

Analytic consultant

Analytik-konzultant má za úlohu komunikáciu so zákazníkmi z dôvodu zistenia čo presne zákazníci očakávajú, aké ciele majú a čo chcú dosiahnuť. Z týchto informácii potom treba vytvoriť najvhodnejšiu stratégiu na realizáciu týchto plánov a zistenie náročnosti cieľov. Analytik musí byť zdatný v danom odbore aby vedel vymyslieť najvhodnejšiu stratégiu. Konzultant sa zaoberá projektami v oblastiach strategických zmien, implementácie rozsiahlých IT systémov a systémovej integrácie.

IT ARCHITEKT

IT Architekt

Pripravuje návrhy, koncept a design systémov, zaoberá sa analytickou činnosťou a implementáciou výsledkov. IT SYSTÉMOVÝ ARCHITEKT má na zodpovednosti koncept a design jednotlivých subsystémov, účasť pri implementácií rozsiahlych systémov.

KONZULTANT IT

Consultant it

Konzultuje a analyzuje potreby. Osoba, ktorej hovoríme konzultant, je zodpovedná za prvý kontakt s klientom pri tvorbe alebo implementácii IT alebo IS.

GRAFIK

Grafik

Grafik má za úlohu starať sa o výtvarné a grafické spracovanie návrhov. Je to kreatívna práca, kde sa vytvárajú interaktívne a multimediálne návrhy pre užívateľov web stránok a web aplikácii.

WEBOVÝ DIZAJNÉR

Web designer

Webdesigner navrhuje a vytvára webovú stránku. Rieši vzhľad a grafiku, teda design webových prezentácii a aplikácii ako sú napríklad aj e-shopy. Webdesigner by mala disponovať vlastnosťami ako: kreativita, výtvarný cit a taktiež prácu napríklad vo Photoshope.

MANAŽÉR SERVISNÝCH SLUŽIEB

Manager of service

Má na starosti kvalitu poskytovaných služieb zákazníkom. Vedenie týmu IT odborníkov, ktorí vykonávajú špecifické požiadavky zákazníka na jednotlivých úrovniach podpory.

WEBMASTER

Webmaster

Webmaster zodpovedá za údržbu webstránok, čiže práca webmastera zahŕňa tvorbu a úpravu webových stránok, robí pravidelnú aktualizáciu, má na zodpovednosti aby všetko fungovalo. Stránky však už priamo nevytvára, robí len malé úpravy v už navrhnutej šablóne. Webmaster by mal disponovať základmi jazyka HTML, vedomosťami o programoch a celkovej práce na PC/MAC. Mal by vedieť komunikovať, byť zodpovedný a spoľahlivý.

PROJEKT MANAŽÉR

Projekt Manager

Projektový manažér je šéfom konkrétneho projektu. Koordinuje zamestnancov a prideľuje im prácu. Sleduje termíny, plnenie cieľov a často je zodpovedný aj za rozpočet projektu. Je zodpovedný za dodanie celého projektu od začiatku až po koniec.

IT MANAŽÉR

IT Manager

IT manager by mal mať pod palcom informačný systém celej firmy od plánovania až po jeho správne fungovanie. To znamená, že by sa mal v IT sfére vyznať aby vedel zariadiť správne fungovanie informačných systémov. Mal by vedieť viesť svojich pracovníkov k dosiahnutiu cieľov organizácie a vzbudiť taktiež záujem u podriadených aby pracovali efektívne a boli motivovaní.

PROGRAMÁTOR MULTIMÉDIÍ

MULTIMEDIA PROGRAMMER

Programátor multimédií (videoklipy, filmy, hry,...) zabezpečuje ich vznik a správne fungovanie. Získava filmové a zvukové výstupy od filmárov a zakomponováva ich do svojho programu.

HTML Kóder

HTML Coder

Prevádza návrh webdesignéra do HTML kódu tak, aby vytvorené stránky boli platné a prístupné. Znalosťami, ktorými by mal disponovať HTML kóder sú: znalosť XHTML a CSS, základy PHP, javascript atď.

PROGRAMÁTOR WEBOVÝCH APLIKÁCIÍ

WEB APPLICATIONS PROGRAMMER

Do webových aplikácii môžeme zahŕňať napríklad e-shopy, diskusné fóra, e-learningové aplikácie či rôzne systémy na aktualizáciu webových prezentácií. Programátor má za úlohu vytvárať šablóny jednotlivých internetových stránok podľa návrhu webdesignérov a vytvára a prispôsobuje webové aplikácie. Programátor by mal disponovať znalosťami ako XHTML, SCC PHP, JavaScript, Java a atď. Mal by mať chuť sa neustále vzdelávať a schopnosť pracovať v tíme.

triangular-left
triangular-right

KDE SA DÁ NA SLOVENSKU ŠTUDOVAŤ IT

Informatiku je možné na Slovensku študovať na viacerých univerzitách, informácie o daných školách doplníme priebežne.

logo

BRATISLAVA

triangle-down triangle-right

KOŠICE

triangle-down triangle-right

ŽILINA

triangle-down triangle-right

TRNAVA

triangle-down triangle-right

BANSKÁ BYSTRICA

triangle-down triangle-right

PREŠOV

triangle-down triangle-right

NITRA

triangle-down triangle-right

RUŽOMBEROK

triangle-down triangle-right

KOMÁRNO

triangle-down triangle-right

Ste rodič a chcete podporiť svoju dcéru na ceste do sveta IT?

Ako na to?

KTO SÚ INŠPIRATÍVNE ŽENY V IT

Informatika patrí kreatívnym ženám, grafičkám, analytičkám, či testerkám. Dievčatá a ženy sú v informatike vítané a žiadané! Je však potrebné, aby tie, ktoré zvažujú štúdium informatiky mali dostatok informácií o tomto odbore a hlavne poznali ženy, ktoré sa IT venujú naplno. Aby IT sektor už neprišiel ani o jednu šikovnú ženu!

icon