image quotes

"Ako voliteľný predmet som si dala informatiku, ktorú som nechápala a bola som z nej frustrovaná. Nevedela som sa dočkať, kedy ten predmet skončí."

arrow

Barbara Lisá

BLKConsultancy

icon

Čím ste chceli byť, na základnej či strednej škole? Napadlo Vás, že sa v dospelosti budete venovať IT?

Na základnej škole som snívala, že budem letuškou. Na gymnáziu zase, že budem právničkou. Mala som rada nové výzvy a veľký sklon k spravodlivosti, najmä voči ženám. Bavil ma dejepis, ale tiež matematika a chémia. Ako voliteľný predmet som si dala informatiku, ktorú som nechápala a bola som z nej frustrovaná. Nevedela som sa dočkať, kedy ten predmet skončí.

Aká bola Vaša cesta do sveta IT? Študovali ste IT alebo Vás k technológiám priviedol život?

Vyštudovala som právo na PF UK v Prahe a biznis na City University v Londýne. Nikdy by mi nenapadlo, že by som študovala alebo pracovala v IT. Mám  logické myslenie a zmysel pre detaily, ale som aj stratég s výbornými organizačnými a manažerskymi schopnosťami. Rozumiem biznisu, milujem prácu s ľuďmi a rada budujem a implementujem nové veci, ako napríklad biznis, systém alebo služby.  Tieto schopnosti spolu s mojím humanitným vzdelaním  som nikdy nepovažovala za vhodné na prácu v IT sektore. Za to som obdivovala ženy pracujúce v STEM, až som si uvedomila, že vďaka mojej práci ako Management Consultant som i ja jednou z nich.

Ako Vás vo Vašom rozhodnutí ísť študovať IT alebo v IT pôsobiť podporovala/odrádzala rodina a okolie?

Manželovi je jedno, čo robím. Podporuje ma vo všetkom. Vie, že som ambiciózna, že podporujem ženy v ich kariérnom a osobnom raste a že viem uspieť v mužskom prostredí. Mám podozrenie, že to ho na mne priťahovalo – mať doma powerful woman :-).

Sám je C++ programátorom. Prvý krát som o C++ počula, až keď sme sa pred 6,5 roka zoznámili a trvalo mi nejakú dobu pochopiť, čo to je.

Povedzte nám niečo o Vašej práci, čomu sa venujete?

Už viac ako 11 rokov pracujem ako management consultant na transformácii biznisov. Pracujem pre globálne firmy, na globálnych projektoch a spravidla v hlavnom sídle spoločnosti. Transformácia podniku je vedená niekoľkými smermi. Ja sa venujem hlavne transformácii vedenej systémami ako sú Oracle, SAP, IFS. V praxi to znamená, že ak konkrétna firma chce byť konkurencieschopná, potrebuje si buď obnoviť ich zastaralé systémy  alebo implementovať nové, vďaka ktorým môže ponúkať nové služby alebo výrobky. Efektom implementovaných systémov je  vysoký stupeň štandardizácie, lepšie reporty, efektívnejší spôsob práce zamestnancov a automatizácia procesov. Zmena sa zvyčajne týka tisícok až desaťtisícok ľudí. Už som  implementovala systém aj pre 150 000 ľudí.

Zvyčajne takýto projekt trvá do 2 rokov. V priemere firma zamestnáva 60 nezávislých konzultantov ako som ja. Firmy si nás najímajú, lebo potrebujú tím odborníkov na implementáciu systémov.

Každý transformačný projekt má tri tímy: technický, mapovanie procesov a change management. Ja vediem tím odborníkov na procesy alebo change management, ktorý sa sústredí na to, aby ľudia vedeli narábať s novými systémami.

Niečo o spoločnosti, v ktorej pracujete.

Ako konzultant na vlastnej nohe mením klientov v priemere každý 1.5 rok. Rada mením odvetvie, veľa sa tým učím. Už som pracovala rôzne po svete pre oil & gas, elektráreň s obnoviteľnými zdrojmi, poisťovňu, farmaceutickú firmu, skupinu hotelov a reštaurácií. Môj terajší klient podporuje rôzne vládne organizácie napr. vyrábaním poľnej nemocnice pri humanitárnej katastrofe. Implementujeme pre neho celý ERP systém ako účtovníctvo, výrobu, projektový manažment, HR, supply chain.

V čom Vám práca v IT sektore vyhovuje? Resp. aké výhody tento sektor ponúka, špeciálne Vám?

Ako konzultant som zvyknutá pracovať v rozličných odvetviach a v každom si niečo nájdem. Na IT biznis transformácii sa mi páči rôznorodosť, ale aj určitá logika práce, ktorá musí mať svoje následnosti a náväznosti. Tiež mám rada  neustále učenie sa novým veciam a vylepšovanie. Keď prídem do firmy, musím sa naučiť o čom je odvetvie, ako firma pôsobí, čo je pre ňu dôležité a tiež kultúru firmy a koho ľudia nasledujú. Často to je niekto, kto nemá vysoké postavenie. Ak navrhnutý systém nespĺňa požiadavky klienta, pracujem s developermi na modifikácii systému. Niekedy dokonca tvoríme úplne nový systém. A napokon ma baví change management. Neviem, či je to používané slovné spojenie na Slovensku. Znamená prácu s ľuďmi, aby si zvykli na zmenu. Môžete mať ten najlepší a najdrahší systém, ale ak ho ľudia neprijmú,  nevyužívajú  možnosti, ktoré im nový systém ponúka,  tak implementácia nie je úspešná a firma stráca peniaze, lebo nedosiahla výsledok.

Objavuje sa vo Vašom kolektíve viac žien, alebo je to prevažne mužský kolektív? 

Prevažne mužský kolektív. Ženy pracujú na skôr administratívnych miestach alebo v tímoch, ktoré sú aspoň v UK známe tým, že sú zaujímavé pre ženy ako HR, financie a právo. Na vedúcich pozíciách v iných tímoch málokedy stretnem ženu. I keď už som stretla ženu na test lead pozícii. Vediem teraz tím 40 ľudí,  z toho je 6 žien a 4 z nich sú na juniorských pozíciách.  Keď sa dá, tak pri prijímacom procese sa pozerám na potenciál kandidátov a i keď nemajú skúsenosť, ale verím, že dokážu požadovanú prácu spraviť, tak ich prijmem. Toto sú väčšinou ženy. Potom si ich zoberiem pod svoje krídla, pracujem na ich rozvoji a sľúbim im, že po skončení projektu si budú môcť nájsť oveľa lepšiu prácu.

Ako ŽENA na Vašej pozícií vo svete IT, stretli ste sa s nejakými predsudkami?

Neustále sa stretávam – ako žena a cudzinka som viditeľná. Už som si na to zvykla a naučila sa s tým žiť. Nebolo to ľahké, ale vďaka osobnostným koučingom, podpore rodiny, komunity a kolegov sa to darí. Sústredím sa na výsledok a na vedenie tímu k úspechu. Po čase sa vzťahy upravia, keď ľudia vidia ako pracujem. A ak  nie, tak už pár ľudí z tímu muselo odísť, lebo mali problém s mojim pohlavým a chovali sa nerešpektujúco až derogatívne. Diskrimináciu v akejkoľvek podobe netolerujem a keď to nejde inak, tak takýto ľudia nie sú v mojom okolí vítaní.

Myslíte si, že by malo byť v IT viac žien (prečo)?

Rozmanitosť je dôležitá. Nerada by som zovšeobecňovala, lebo každý z nás sa nejako chová a v určitých veciach sme rovnakí bez ohľadu na pohlavie. Rozmanitosť zaručí kreativitu, širší uhol pohľadu, komunikáciu, spoluprácu ale aj sa dokážeme navzájom stimulovať.

Ak píšem za seba, tak na projekt prinášam kolegiálnosť a preferujem spoluprácu. Občas komunikujem inak ako ostatní. Používam logiku, niekedy len obyčajný sedliacky rozum. Mám odvahu vo všetkom. Aj pri riešení konfliktov, nevyhýbam sa im. Som zorganizovaná a baví ma public speaking.

arrow icon