image quotes

,,Diverzita pracovných skupín podporuje inovácie a tvorivosť všeobecne, a to je dobre nielen pre danú spoločnosť ale aj pre jednotlivcov v konkrétnom tíme. Rôzni ľudia si všímajú iné detaily a majú odlišné postrehy, takže čím pomiešanejšia skupina, tým lepšie."

arrow

Nikola Ondríková

Junior Data Scientist, Swiss Re, Digital and Smart Analytics

icon

Čím ste chceli byť, na základnej či strednej škole? Napadlo Vás, že sa v dospelosti budete venovať IT?

Vôbec nie! Vždy som sa videla skôr v pomáhajúcich profesiách, chvíľu som chcela byť lekárka, ale keďže mám strach z ihiel, upravila som to na klinickú psychológiu. Na strednú školu som už išla s týmto rozhodnutím, a preto som sa skôr venovala humanitným a sociálnym vedám. Tiež som mala veľmi dobrú profesorku, ktorá mi dávala zaujímavé zadania navyše, najmä zo psychológie a sociológie, asi preto som nad inými smermi ani neuvažovala.

Aká bola Vaša cesta do sveta IT? Študovali ste IT alebo Vás k technológiám priviedol život?

Asi tak trochu oboje. Síce som bakalárske štúdium absolvovala na katedre psychológie, na magisterskom som pokračovala kognitívnou vedou na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky v Bratislave. Paradoxne, práve počas štúdia psychológie mi učarovala štatistika ako neoddeliteľná súčasť akéhokoľvek kvantitatívneho výskumu. Kognitívna veda mi umožnila opustiť komfortnú zónu, začala som sa učiť programovať, nadobúdala som vedomosti z umelej a výpočtovej inteligencie, a zároveň som sa kedykoľvek mohla vrátiť k psychológií keby ma to náhodou nebavilo. Stal sa však opak, po prvom roku magisterského štúdia som sa zúčastnila letnej školy v oblasti data science a po jej skončení som vedela, že je to to, čo chcem robiť. Pracovala som na sebe viac a viac a po škole sa mi podarilo zamestnať sa v Swiss Re, čo ma opäť posunulo ďalej, hlavne vďaka šikovným a inšpiratívnym ľuďom v tíme.

Ako Vás vo Vašom rozhodnutí ísť študovať IT alebo v IT pôsobiť podporovala/odrádzala rodina a okolie?

V mojom prípade nebolo všetkým jasné, čo vlastne študujem. Asi ani mne to na začiatku nebolo jasné 🙂 Moja “cesta” nedáva všetkým zmysel a asi aj preto sa stretávam najčastejšie s neutrálnymi reakciami.

Povedzte nám niečo o Vašej práci, čomu sa venujete?

Ako tím prinášame nový pohľad na problémy pomocou strojového učenia a prediktívneho modelovania. Príkladom konkrétnych úloh je čistenie dát, predpríprava na modelovanie, vytváranie samotného modelu a jeho validácia. Osobne pri týchto aktivitách používam najčastejšie SQL a štatistický programovací jazyk R. Okrem toho k mojej práci patrí aj komunikácia s klientom a tiež prezentácia výsledkov v zrozumiteľnej forme – na čom ešte pracujem 🙂

Niečo o spoločnosti, v ktorej pracujete.

Swiss re je zaisťovňa, čo v podstate znamená, že je to poisťovňa, ktorá poisťuje poisťovne. Primárne sa snažíme zlepšovať procesy upisovania a kvantifikácie rizika našich klientov. IT oddelenia v spoločnosti rastú, keďže moderné technológie a metódy umožňujú efektívne napĺňať tento cieľ.

V čom Vám práca v IT sektore vyhovuje? Resp. aké výhody tento sektor ponúka, špeciálne Vám?

Jednoznačne, flexibilný pracovný čas. Aj keď tento benefit sa už rozmáha aj do iných oblastí, IT je jediná z nich, kde je možné pracovať týmto spôsobom dlhodobo. Ďalšou výhodou je rôznorodosť pracovných aktivít a projektov. Mám možnosť pracovať s rôznymi odborníkmi, učím sa veľa nových vecí, a tak sa stále posúvam ďalej.

Objaví sa v kolektíve, v ktorom pracujete aj nejaká kvetinka ☺ alebo je to prevažne mužský kolektív?

Mám aj kolegyne, ale keďže sa náš tím ďalej delí na menšie časti, reálne pracujem skôr s mužmi. Osobne mi až tak veľmi nezáleží na pohlaví alebo rode toho, s kým pracujem. Na druhej strane, určite je pre mňa ako pre ženu príjemnejšie socializovať sa v skupine, kde je aj ženské zastúpenie 🙂

Ako ŽENA na Vašej pozícií vo svete IT, stretli ste sa s nejakými predsudkami?

Ťažko povedať. Oficiálne som neštudovala to, čo robím, a tiež to robím krátko, a teda ak by mal niekto predsudky, nemyslím, že by bolo správne to automaticky prisúdiť tomu, že som žena.

Myslíte si, že by malo byť v IT viac žien (prečo)?

Určite áno! Diverzita pracovných skupín podporuje inovácie a tvorivosť všeobecne, a to je dobre nielen pre danú spoločnosť ale aj pre jednotlivcov v konkrétnom tíme. Rôzni ľudia si všímajú iné detaily a majú odlišné postrehy, takže čím pomiešanejšia skupina, tým lepšie.

arrow icon